Onze missie

Yachting Club Hoboken, afgekort YCH, verenigt iedereen die op één of andere manier bij watersport betrokken is. Zij kunnen aansluiten bij YCH door het aansluitingsformulier in te vullen en te bezorgen aan het secretariaat van de club. De hoofddoelstelling van YCH is de watersport te bedrijven in de meest democratische vorm zonder onderscheid van ras, taal of enige godsdienstige overtuiging. De leden die zijn aangesloten bij de vereniging kunnen gebruik maken van de infrastructuur van de club mits inachtneming van het huishoudelijk reglement.

Bekijk hier de statuten en lees het huishoudelijk reglement.

YCH Statuten     Huishoudelijk Reglement

Lid worden...

Wens je lid te worden of je schip in winterberging te zetten?

Lidgeld & Tarieven