Het terrein van YCH omvat de samengevoegde terreinen van de vroegere clubs HWV en YCC en is gelegen aan de oevers van de Schelde op het adres Zandkamp 3.

Alle infrastructuur is aanwezig voor de behandeling van boten tot 25 ton. Schepen worden bij hoogwater opgehaald via twee gebetonneerde hellingen in de Schelde. De club beschikt over twee kranen om masten te hanteren en mastenloodsen voor de berging ervan.

De leden kunnen beschikken over electriciteit en water en over een atelier met gereedschap. De terreinen vallen onder de bevoegdheid van de werkgroep terrein. Bijzondere aandacht wordt gevestigd op de inhoud van het huishoudelijk reglement.

Clubhuis Yachting Club Hoboken

Het Clubhuis van Yachting Club Hoboken is enkel toegankelijk voor de leden en hun genodigden.

Het Clubhuis is open op zaterdag en zondag.

Taverne

De Taverne van Yachting Club Hoboken is een private uitbating.
De Taverne is alle dagen open en is vrij toegankelijk.

taverne_zuid04